Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Διαχείρισης Ασφάλειας υπό την αιγίδα τις AVI NARDIA ACADEMY – KAPAP KRAV MAGA / ISRAELI JIU JITSU και στα πλαίσια του Προγράμματος: Ανάπτυξη δεξιοτήτων, διοργανώνει το 1ο Δωρεάν Σχολείο Συνοδών Ασφαλείας Προσώπων – CLOSE PROTECTION OPERATIVE BASIC σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους μέσα από τον θεωρητικό και πρακτικό τομέα τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να παρέχουν την μέγιστη ασφάλεια στο προστατευόμενο πρόσωπο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

7 ημέρες

44 ώρες

Έναρξη προγράμματος: 11/02/2023

Λήξη προγράμματος: 12/03/2023

Θεωρητικός τομέας:

11/02/2023

12/02/2023

18/02/2023

19/02/2023

Πρακτικός τομέας:

24/02/2023 (Θεσσαλονίκη)

25/02/2023 (Θεσσαλονίκη)

26/02/2023 (Θεσσαλονίκη)

10/03/2023 (Αθήνα)

11/03/2023 (Αθήνα)

12/03/2023 (Αθήνα)

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

 • Όλοι οι ενδιαφερόμενοι (ενήλικες 18+)
 • Εργαζόμενοι στον τομέα της ασφάλειας
 • Εργαζόμενοι επιχειρήσεων και οργανισμών
 • ΙΕΠΥΑ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι:

 • Εγγραφή ως μέλος του οργανισμού
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία για τον covid 19
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • 4 φωτογραφίες μικρές 30Χ30
 • Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
 • Βεβαίωση από Παθολόγο και Καρδιολόγο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου με χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας και δια ζώσης. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, σας αποστέλλουμε τον οδηγό προγράμματος και δύο ημέρες πριν την έναρξη του θεωρητικού τομέα το σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο, στον οποίο εισέρχεστε την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου γράφοντας το όνομα σας, δέκα λεπτά πριν την έναρξη αυτού.

ΤΟΠΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Αθήνα
 • Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα παραλάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Συμμετοχή στην διαδικασία ταυτοποίησης συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία ταυτοποίησης που πραγματοποιείται από τον οργανισμό μας με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.
 • Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε τεστ και αξιολογήσεις που θα πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια και λήξη του προγράμματος. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται το 80% επιτυχίας στο σύνολο των αξιολογήσεων – τεστ. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος από υπαιτιότητα του εκπαιδευομένου, έχει την δυνατότητα να ενταχθεί στο επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Υ.Γ. Οι ημερομηνίες δύναται να τροποποιηθούν από τον οργανισμό.