Έδρα του Ο.ΔΙ.ΑΣ. είναι η Θεσσαλονίκη.

Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην οδό Τζων Κέννεντυ 24 – Αμπελόκηποι,

Τ.Κ. 56121

Ηλεκτρονική σελίδα του οργανισμού: www.odias.gr

Email επικοινωνίας: info@odias.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 00 (30) 6971 978 987