Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, ο Οργανισμός Διαχείρισης Ασφάλειας οργάνωσε την δράση «Προστατεύω τον εαυτό μου, για άτομα με περιορισμένη όραση».

Στις 02-11-2023 πραγματοποιήθηκε η εισαγωγική ημερίδα στις εγκαταστάσεις της Σχολής Τυφλών στην Θεσσαλονίκη και θα ακολουθήσουν άλλες 5 εκπαιδευτικές ημερίδες για την πρώτη ομάδα που δημιουργήθηκε.

Η προσφορά δωρεάν εκπαίδευσης σε άτομα με περιορισμένη όραση σε θέματα αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας είναι μια πολύτιμη κοινωνική πρωτοβουλία.              Τέτοιες εκπαιδεύσεις μπορούν να προσφέρουν σημαντικές δεξιότητες και αυτοπεποίθηση σε άτομα με περιορισμένη όραση, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν πιθανές καταστάσεις κινδύνου και να προστατευτούν από αυτές.

Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ατόμων με περιορισμένη όραση σε θέματα αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας μπορεί να έχει πολλά θετικά αποτελέσματα και οφέλη. Ανάμεσα στα θετικά χαρακτηριστικά αυτού του είδους προγράμματος περιλαμβάνονται:

Αυξημένη Ασφάλεια: Οι άνθρωποι με περιορισμένη όραση μπορεί να αισθάνονται ευάλωτοι σε πολλές καθημερινές καταστάσεις. Η εκπαίδευση σε θέματα αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας μπορεί να αυξήσει την αίσθηση ασφάλειάς τους και να τους βοηθήσει να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ποικίλες καταστάσεις.

Αυτοπεποίθηση: Η εκπαίδευση αυτοάμυνας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με περιορισμένη όραση να αποκτήσουν αυξημένη αυτοπεποίθηση και να γίνουν πιο ανεξάρτητα.

Κοινωνική Συνοχή: Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία κοινότητας και να προωθήσει την κοινωνική συνοχή μεταξύ ατόμων που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: Η εκπαίδευση σε θέματα αυτοάμυνας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με περιορισμένη όραση να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες και τεχνικές για την προστασία τους.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αυτού του είδους μπορεί να έχει ευεργετικές επιπτώσεις στη ζωή και την ασφάλεια των ατόμων με περιορισμένη όραση, βοηθώντας τα να ζουν πιο ανεξάρτητα και με αυξημένη αυτοπεποίθηση. Βοηθά στην ενίσχυση της αυτονομίας και της ασφάλειας αυτών των ατόμων και συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και ασφαλούς κοινωνικού περιβάλλοντος για όλους.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες, τον κ. Νίκο Μουζακίτη Πρόεδρο της Ένωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδος – Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΠΡΑΪΓ και την κ. Βάσω Σερμπέση υπεύθυνη διδακτικού προσωπικού στο ΚΕΑΤ.