Ντέκα Ιωάννη 7
Θεσσαλονίκη - Ν.Σ. Σταθμός
Email us:
info@odias.gr
Phone us:
+30 697 1978 987