Τα μέλη του οργανισμού μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συγκεντρώνουν τρόφιμα, τα οποία δίνονται σε ευπαθής οικογένειες.