Ο Ο.ΔΙ.ΑΣ. είναι μη κερδοσκοπική – μη κυβερνητική οργάνωση που οι δράσεις τις εξαρτώνται αποκλειστικά από την εθελοντική εργασία των μελών της, από την οικονομική τους συνδρομή και από τις χορηγίες που δύναται να δεχτεί.

Πιστεύοντας ότι ο θεμέλιος λίθος του οργανισμού μας είναι οι εθελοντές μας, σας καλούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις, τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας, με στόχο την προσφορά στον συνάνθρωπο μας.

Ποιος μπορεί να γίνει μέλος;

Στον Ο.ΔΙ.ΑΣ. μπορεί να ενταχθεί όποιος πιστεύει στον θεσμό του εθελοντισμού και της προσφοράς στον συνάνθρωπο.

Κατηγορίες μελών

Δόκιμα μέλη

Τακτικά μέλη

Επίτιμα μέλη

Φίλοι – Συνεργάτες

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ